Sangliste

Der er 175 sange i Efterskolesangbogen inddelt i 12 emner.

Sangene er valgt ud fra flere kriterier; de er målrettede efterskoleelevernes ungdomsliv, deres eksistentielle og personlige identitetsdannelse samt årets gang på efterskolen, de er valgt ud fra deres popularitet på efterskolerne og således at de repræsenterer bredden i den danske sangtradition.

Der er en god blanding af gamle klassikere og helt nye danske og udenlandske sange, og der er lagt stor vægt på at sangene skal være egnede til fællessang.

Se sangene i 2. udgave (nuværende)