Privatlivspolitik

Privatlivspolitik på efterskolesangbogen.dk

Dataansvarlig

KFUM og KFUK i Danmark
Valby Langgade 19
2500 Valby
Tlf.: 36 14 15 33
E-mail: info@efterskolesangbogen.dk

Det bruger vi dine oplysninger til

Når du bestiller Efterskolesangbogen, behandler vi en række oplysninger, når du afgiver disse til os. Dine kontaktoplysninger (navn på organisationen, kontaktperson, adresse og e-mail) benyttes udelukkende i forbindelse med udsendelsen af Efterskolesangbogen og dertilhørende faktura.

Efter udsendelsen indgår oplysningerne i statistik i op til 5 år.

Når du indsender forslag til sange eller på anden måde kontakter os via hjemmesiden og afgiver oplysning om navn og e-mail, bruger vi dine oplysninger til at kunne komme i kontakt med dig i forbindelse med din henvendelse.

Er du tekstforfatter/komponist og indsender kontonummer mv. for at få udbetalt honorar, opbevarer vi dine oplysnigner fortroligt og kun så længe det er nødvendigt for at kunne udbetale honorarer.

Oplysninger der videregives til tredjepart

Har du bestilt sangbøger, videregiver oplysninger om navn og adresse til Postnord, der står for udsendelsen af sangbøgerne.

Du kan læse mere om Postnords håndtering af data her.

Kriterier for behandlingen af dine oplysninger

Oplysningerne du afgiver indsamles på baggrund af de kontraktuelle forhold jf Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b. Udsendelse af sangbøgerne er en del af den service vi udbyder og derfor er kontaktoplysningerne nødvendige.

Dine rettigheder

Som registreret hos os har du en række rettigheder:

  • Oplysningspligt: du har ret til uopfordret at få oplysninger om vores behandling af personoplysninger om dig.
  • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger om dig vi ligger inde med. Dette inkluderer informationer der ikke er afgivet af dig selv.
  • Berigtigelse: du har ret til at få ændret oplysninger om dig der ikke er korrekte.
  • Sletning: Du har ret til at få slettet dine oplysninger, med mindre de på af andre retlige grunde skal opbevares. Det kan eksempelvis være bogføringsloven.
  • Begrænsning: Du har ret til at dine data bliver begrænset for behandling i en periode
  • Dataportabilitet: Du har ret til at få dine data udleveret, så de kan overføres til en ny leverandør
  • Indsigelse og automatiske beslutninger: Du har ret til at lave indsigelse mod en behandling af dine oplysninger. Du har ret til ikke at være til genstand for automatiske individuelle afgørelser og profilering.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandling af en information om dig, kan du trække dette tilbage. Dette vil stoppe behandlingen og den givne information vil blive slettet. Bemærk at det kun er de specifikke oplysninger du har givet samtykke til, der vil blive slettet. Vi kan af retlige eller kontraktmæssige årsager blive pålagt at gemme oplysninger i længere perioder.  

Retten til at klage til tilsynsmyndigheden

Du har til enhver tid ret til at klage til tilsynsmyndigheden som er: Datatilsynet Borgergade 28, -5, 1300 København K. En vejledning hertil kan findes på: http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Definitioner

Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:

Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig:

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Behandling:

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Persondataforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:

Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.